Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

24 вересня, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відбувся захист кандидатської дисертації очільника Місії „Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки та музеї“ Переяславсько-Вишневської єпархії Православної церкви України С. А. Волощенка.

Тема дисертаційної праці "Устав церковний Єрусалимський XV–XVII ст.: кодикологічне дослідження кириличних списків, збережених в Україні“ (спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

 Дисертація присвячена комплексному кодикологічному дослідженню кириличних списків Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст. Рукописні пам'ятки вивчено як цілісне історичне та культурне джерело. Дослідження кодексів дозволило типологізувати наявні списки XV–XVII ст., виявити спільні та відмінні риси у побудові структури. Опрацювання філіграней паперу, письма, художнього оформлення блока та особливостей його оправлення дало змогу датувати манускрипти і визначити регіони переписування. Дослідження осіб переписувачів, замовників і вкладників, дозволило встановити коло людей, які безпосередньо пов’язані із досліджуваними книгами. Реконструкція історії їх функціонування від моменту переписування до часу надходження до сучасних місць збереження дало розуміння, як вони переміщувалися, що зумовлювало це явище, а також як вони повторно купувалися і вкладалися в інші храми.

 Робота була виконана на кафедрі всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Тимошенко Леонід Володимирович (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, історичний факультет, декан). Офіційні опоненти: доктор історичних наук, старший науковий співробітник Корнієнко Вячеслав Васильович (Національний заповідник «Софія Київська», заступник генерального директора з наукової роботи); кандидат історичних наук Поліщук Володимир Васильович (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділ теорії і методики археографії та джерелознавчих наук, старший науковий співробітник).

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо очільника Місії «Рукописна та стародрукована спадщина Київської Церкви: архіви, бібліотеки, музеї» диякона Станіслава Волощенка ̈ із захистом кандидатської дисертації


Друк