Митрополит Олександр виступив на науковій конференції "Київська православна митрополія і "Київська книжність" в українському богослів'ї, історії та літературі"

Митрополит Олександр виступив з доповіддю на науковій конференції "Київська православна митрополія і "Київська книжність" в українському богослів'ї, історії та літературі"

28 листопада у автовому залі Київської православної богословської академії відбулася наукова конференція "Київська православна митрополія і "Київська книжність" в українському богослів'ї, історії та літературі", яка проводиться як етап постійно діючої експертної конференції "Українське православ'я в еклезіологічному, історико-політичному та філософсько- культурологічному вимірах".

Організатори форуму: Інститут Церкви і суспільства Київської православної богословської академії, Інститут історії України НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститут геополітичного виміру.

Відкрили зібрання директор Інституту Церкви і суспільства КПБА професор Святослав Чокалюк та директор Інституту геополітичного виміру Вячеслав Сиротенко.

На запрошення організаторів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр виступив з доповіддю «Київська ідея та Українська Автокефалія».

Доповіді будуть надруковані окремим збірником, а також на сайтах організаторів конференції розміщено відеозаписи виступів.