На всеукраїнській конференції «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України» прозвучала доповідь керуючого єпархією на тему екологічної кризи

На всеукраїнській конференції «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України» прозвучала доповідь керуючого єпархією на тему екологічної кризи

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України» відбулася 27 лютого на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (вул. Митрополита Василя Липківського, 35).

Мета проведення конференції - пошук шляхів досягнення цілей сталого розвитку українського суспільства на основі актуалізації взаємозв’язку духовності, освіти й виховання; вироблення пропозицій щодо упровадження духовних та екологічних цінностей в освітній процес вітчизняних закладів освіти.

Основні напрями роботи конференції: духовність як чинник ціннісного вибору особистості в умовах викликів сучасного світу; духовні основи сталого розвитку українського суспільства у ХХІ столітті; соціально-філософський та мистецький дискурси взаємодії людини і природи; сучасні педагогічні й психологічні підходи до виховання духовності і формування екологічної свідомості особистості; вплив інститутів громадянського суспільства на формування екологічних і духовних цінностей.

У ході роботи форуму прозвучала доповідь митрополита Переяславського і Вишневського Олександра "Екологічна криза у розрізі християнського світосприйняття".